สายธารธรรมสู่โลกทิพย์พระนิพพาน

Wednesday, July 12, 2006

สายธารธรรม.....


สายธารธรรม...นำทางสร้างชีวิต เนรมิตเบิกฟ้ามหาสถาน
ช่วยดับโศกสู่โลกทิพย์พระนิพพาน สุขสราญอมตะ"พุทธะ"ครอง
ด้วย"สติปัฏฐานสี่"คุ้มชีวาตม์ ใสสะอาดสดศรีไม่มีหมอง
รู้เท่าทันทุกอารมณ์สุขสมปอง ดั่งธารทองธรรมสู่ใจให้ใสเย็น
อยู่หรือตายก็เหมือนกันไม่พรั่นจิต มอบชีวิต"สู่ธารธรรม"สุขล้ำเห็น
เมื่อยามอยู่ชูธรรมเพราะจำเป็น ไม่ลำเค็ญเมื่อยามตายวายชีวี
เพราะธารธรรม...นำทางสว่างไสว สู่แดนใจจิตพุทธวิสุทธิ์ศรี
ณ วันหนึ่งถึงเวลาสุขาวดี นำธรรมนี้มาช่วยโลกดับโศกตรม
ด้วยมอบกายถวายชีวิตสนิทให้ พุทธศาสน์ไซร้ขออำนวยให้สวยสม
"นิพพานังปรมังสุขัง"ชม ได้สุขสม"โพธิญาณ"สำราญเอยฯ

พุทธญาณ

Buddhayan@gmail.com